سه شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 12:31
عناوین
پروژه بازیافت
ردیف نام فعالیت فعالیت پیش نیاز تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان اجرا هزینه فعالیت درصد تحقق گزارش پیشرفت پروژه
1           - - -
2 تهیه طرح فنی -اقتصادی پروژه         - - -
3 تهیه لیست تجهیزات برای ساخت و خرید 2 اسفند 92 اسفند 92 یک ماه - 80% -
  تهیه لیست پیمانکاران و سازندگان         - - -
                 

 

فلزات
تن نیکل : 10,481.0 دلار
تن سرب : 1,770.0 دلار
تن روی : 1,812.0 دلار
ارز
آب و هوا
آمار بازدید

کاربران فعلی : 5

بازدید 24 ساعت گذشته : 76

بازدید ماه گذشته : 3398

کل بازدید : 78903