شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 02:33
عناوین
پروژه بازیافت
ردیف نام فعالیت فعالیت پیش نیاز تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان اجرا هزینه فعالیت درصد تحقق گزارش پیشرفت پروژه
1           - - -
2 تهیه طرح فنی -اقتصادی پروژه         - - -
3 تهیه لیست تجهیزات برای ساخت و خرید 2 اسفند 92 اسفند 92 یک ماه - 80% -
  تهیه لیست پیمانکاران و سازندگان         - - -
                 

 

فلزات
تن نیکل : 10,481.0 دلار
تن سرب : 1,770.0 دلار
تن روی : 1,812.0 دلار
ارز
آب و هوا
آمار بازدید

کاربران فعلی : 2

بازدید 24 ساعت گذشته : 85

بازدید ماه گذشته : 3026

کل بازدید : 114633