جمعه 30 مهر 1400 ساعت 06:55
عناوین
محتوا
واحد مالی 1394/11/06

آدرس پست الكترونيكي واحد مالي و اداري :

نام و نام خانوادگي (سمت)

آدرس پست الکترونیکی
(ذبيح الله دواجي اصل (مدير مالي Finance@faravari.org
(خانم سواري (مدير اداري HR@faravari.org
حمید رضا عنقاء(رئيس حسابداري صنعتي) Accounting@faravari.org
(خانم نعمتي (امور سهام Stocks@faravari.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول سود هر سهام (EPS) پیش بینی و واقعی در دوره های مالی :

سال دوره پیش بینی واقعی
94 نه ماهه (139) (247)
94 شش ماهه (139) (314)
94 سه ماهه 200 63
94 ابتدای سال 200 -
93 نه ماهه 280 187
93 شش ماهه 280 117
93 سه ماهه 276 77
93 ابتدای سال 241 311
92 نه ماهه 667 590
92 شش ماهه 667 486
92 سه ماهه 667 308
92 ابتدای سال 667 880
91 نه ماهه 1015 930
91 شش ماهه 979 674
91 سه ماهه 755 248
91 ابتدای سال 399 1121
90 نه ماهه 487 199
90 شش ماهه 279 98
90 سه ماهه 283 17
90 ابتدای سال 283 487

گزارشات صورتهاي مالي سالانه و مياندوره اي و پيش بيني درآمد هر سهم ( براي اطلاع بيشتر در ستون فايل بر روي قسمت pdf كليك نمائيد)

سال مالی

دوره

عنوان گزارش

تاریخ انتشار

فایل

ضمیمه

93 3 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1393/04/29 pfd دارد
92 سالانه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 12 ماهه سال 92

1393/02/17 pdf دارد
92 سالانه

گزارش فعالیت هیات مدیره 12 ماهه منتهی به 92/12/29

1393/02/12 pdf دارد
92 سالانه

صورت های مالی

1393/02/06 pdf دارد
93 سالانه

پیش بینی درآمد هر سهم

1392/11/30 pdf دارد
92

9 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1392/10/28 pdf دارد
92

9 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1392/10/28 pdf دارد
92

6 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1392/09/04 pdf دارد
92

6 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1392/07/28 pdf دارد
92 3 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1392/05/01 pdf دارد
92 3 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1392/04/29 pdf دارد
91 سالانه

اطلاعات و صورتهای مالی

1392/02/01 pdf دارد
92 سالانه

پیش بینی درآمد هر سهم

1391/12/21 pdf دارد

91

9 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1391/11/1

pdf

دارد

91

9 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1391/10/30

pdf

دارد

91

6 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1391/09/02

Pdf

دارد

91

6 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1391/08/16

Pdf

دارد

91

5 ماهه

پیش بینی درآمد هر سهم

1391/08/11

Pdf

دارد

91 3 ماهه

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای

1391/05/04

Pdf

دارد

-----------
 
فلزات
تن نیکل : 10,481.0 دلار
تن سرب : 1,770.0 دلار
تن روی : 1,812.0 دلار
ارز
آب و هوا
آمار بازدید

کاربران فعلی : 6

بازدید 24 ساعت گذشته : 88

بازدید ماه گذشته : 2832

کل بازدید : 117878