آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

Banner

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت فراوری مواد معدنی ایران (سهامی عام ) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساعت 15 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 به آدرس ، تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک و الفجر انتهای خیابان ایران شناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم پلاک 6 مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی سالن شماره 2 بر گزار می گردد . 

تماس با ما

درخواست تماس